top of page

流鼻血 流血

Updated: Feb 15, 2022

如果小朋友有經常流鼻血情況,最好有定以下油:

- lavender (輕中度止血)

- cypress (中度止鼻血)

- Cistus (中高度止血)

- Helichrysum (高度止鼻血)


比啲清潤嘢佢飲,天氣太熱小朋友好容易流鼻血及有乾咳現象。

生熟薏米檸檬水,蘋果雪梨茶,老黃瓜赤小豆扁豆。


4 views0 comments

Recent Posts

See All

腎石

bottom of page